Zadania wolontariusza w hospicjum

Zadania wolontariusza w hospicjum

16 października 2017 Wyłącz przez Radek

Hospicjum to ośrodek, w którym przebywają osoby nieuleczanie chore, przede wszystkim te, cierpiące na raka. By nie odczuwały bliskości śmierci, dokonuje się wszelkich starań, mających na celu dać im namiastkę normalnego życia, jakiego wszyscy pragną.

Z tego powodu każda para rąk do pomocy jest witana z ogromną radością, a pracujący tam wolontariusze nie narzekają na brak zajęć. W hospicjach potrzeba zarówno wolontariuszy medycznych, jak i niemedycznych.

Ci pierwsi muszą jednak przed przystąpieniem do właściwego działania przejść specjalne szkolenie. Do ich obowiązków należy opieka nad chorymi oraz ich najbliższymi.

Wolontariat niemedyczny jest także bardzo ważny, bo wpływa na poprawę samopoczucia podopiecznych, a dobre nastawienie ma w takich sytuacjach niezwykle duże znaczenie. Wolontariuszem w hospicjum może zostać każdy, kto ukończył osiemnaście lat.

W przypadku osób niepełnoletnich niezbędna okazuje się zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Wtedy mogą one brać udział w akcjach, organizowanych przez ośrodek po uprzednim uzgodnieniu szczegółów z jej koordynatorem.