Wolontariat w domu dziecka

Wolontariat w domu dziecka

26 października 2017 Wyłącz przez Radek

Idei domu dziecka chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. Warto pamiętać, że trafiają tam nie tylko osieroceni najmłodsi, ale i tacy, którym rodzice z różnych powodów nie potrafili stworzyć prawdziwego domu, pozwalającego na normalne funkcjonowanie oraz prawidłowy rozwój.

W ośrodkach tego typu bardzo docenia się pomoc osób z zewnątrz. Jeśli więc ktoś chce pomagać dzieciom, w prosty sposób może zostać wolontariuszem.

Aby rozpocząć wolontariat w domu dziecka nie trzeba mieć wykształcenia pedagogicznego – liczy się przede wszystkim miłość do najmłodszych. Osoby zainteresowane pomocą w tych instytucjach muszą być pełnoletnie i niekarane za żadne przestępstwa.

Muszą też mieć sporo wolnego czasu, który mogłyby poświęcić na pomoc, a ich decyzja powinna być przemyślana. Pożądana jest szczególnie pomoc długoterminowa, ponieważ podopieczni bardzo szybko przywiązują się do opiekunów, a ich ciągła zmiana powoduje niepotrzebny, dodatkowy stres.

Wolontariuszy nigdy nie pozostawia się w domu dziecka samych sobie. Każdemu przydziela się opiekuna, wskazującego najmłodszych, którymi ma się zająć dana osoba.

Pomagający sami określają, jak często będą prowadzić swoje działania, a szczegóły ustalają z kierownictwem placówek.

tworzenie stron poznań