MEDYCYNA PRACY

BADANIA  PROFILAKTYCZNE


Informujemy, że mogą Państwo wykonać w naszej placówce badania profilaktyczne pracowników.                                           Do Państwa dyspozycji jest wykonujący badania - lekarz wojskowy, specjalista otolaryngolog i specjalista medycyny lotniczej -  ppłk. Jan Ignaczuk.

Możemy także dokonać przeglądu stanowisk szkodliwych w  zakładzie pracy.

Możecie Państwo również uzyskać orzeczenie o stanie zdrowia do prawa jazdy lub świadectwo kwalifikacji dla kierowców.

Orzeczenia takie wydaje uprawniony lekarz internista Joanna Śmiałko lub lek. medycyny pracy Jan Ignaczuk.


Proszę czekać... Proszę czekać...