Myśl przewodnia ekologia

13 marca 0201 Wyłącz przez Radek

Fundacje zajmują się nie tylko ludźmi i zwierzętami, ale również tym, o czym, na co dzień nie myślimy, czyli środowiskiem i atmosferą.

Dotyczy nas wszystkich każdy z niej korzysta nie w mniejszym i nie większym stopniu każdy z nas też wpływa na zanieczyszczenie poprzez wytwarzanie zanieczyszczeń z samochodów, nie segregowaniem odpadów i wieloma innymi czynnikami.

Media w Polsce i na świecie informują nas o tym, że zużywamy za dużo energii, wody, gazu, że te wszystkie surowce naturalne nie są przysłowiową studnią bez dna i należy z nich korzystać z rozsądkiem oczywiście nie sposób całkowicie z nich nie korzystać, ale ważne jest to czy za każdym razem jest to konieczne, czy pamiętamy o prostych czynnościach, które na skalę światową i czasową mogą wiele zmienić.

Dzięki fundacjom i organizacjom zajmującym się ekologią wiele firm wprowadziło w życie różne formy oszczędzania surowców naturalnych energii, wody, drzew, a przede wszystkim wprowadziły różnego rodzaju filtry, które nie emitują tyle zanieczyszczeń.