Bory Tucholskie i tamtejsze parki krajobrazowe

24 stycznia 2019 Wyłącz przez Radek

Bory Tucholskie to ogromny kompleks leśny, na którego terenie znajdują się liczne torfowiska, bagna czy rezerwaty przyrody. Na ich terenie wyznaczone są także parki krajobrazowe. Jednym z nich jest chociażby Wdecki Park Krajobrazowy, uznawany za jeden z młodszych w Polsce.

Jego nazwana pochodzi od lokalizacji – usytuowany jest w dorzeczu rzeki Wdy, przepływającej przez Bory Tucholskie. Na terenie tego parku znajdziemy chociażby różne rodzaje rosiczki, turzycę bagienną czy żurawinę błotną. Na terenie Borów Tucholskich znajduje się także Zaborski Park Krajobrazowy usytuowany na kaszubskich zaborach.

Został utworzony dokładnie 26 lat temu. Prawie 70% tego terytoria to różnego rodzaju lasy. Całkowicie otacza obszar tamtejszego Parku Narodowego.

Innym Parkiem Krajobrazowym jest Tucholski Park Krajobrazowy, położony w województwach Kujawsko-Pomorskim i Pomorskim. Dominują tutaj przede wszystkim bory sosnowe. Jego powierzchnia to ponad trzysta kilometrów kwadratowych.